MENU

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Jeneratör İmalatı, Dizel Motoru ve Elektrik Motoru İthalatı, Satışı konusunda markalarımızla sektörde adı kalite ve güvenle özdeşleşen bir firma olmak doğrultusunda;

  • Ürün ve Entegre Yönetim Sistemi Standartlarını ve Yasal ve diğer Şartları Tam Olarak Uygulamak,
  • İş Güvenliğini Sağlamak Üzere Tüm Önlemleri Almak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak,
  • Operasyonel Verimliliğimizi Sürekli Arttırarak; Müşterilerimizin İhtiyaçlarını Zamanında ve Ekonomik Olarak Sağlamak,
  • Bu Faaliyetleri Gerçekleştirirken Müşterilerimizi Memnun Etmek,
  • Tüm Çalışanlarımıza Gerekli Bilgilendirme ve Eğitimler Yardımıyla Kendilerinin, Diğer Çalışanların ve Ziyaretçilerin Sağlık Ve Güvenliklerini Tehlikeye Atmamayı Temel Görev Olarak Benimsetmek,
  • Tüm Faaliyetlerimiz Kapsamında Olası Tehlikeli Durum ve Davranışlar ile ilgili Risk Değerlendirmelerini Sistematik Bir Şekilde Yaparak Önleme Kültürünü Yerleştirmek, ISG risklerini azaltmak,
  • Tüm Faaliyetlerimiz Kapsamında, Geri Dönüştürülebilir Atıklarımızı Değerlendirmek, Sınırlı Olan Doğal Kaynak Kullanımlarını Azaltmak, Çevreye Zararlı Atıklardan Dolayı Oluşacak Kirliliği Önlemek için Gerekli Tedbirleri Almak,
  • Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sistemleri Standartlarından Taviz Vermeden Sürekli İyileştirmeyi Sağlamak,
  • Çalışanların ve  Çalışan Temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,

Ekip Çalışması ile IDEA MAKINA’yı Daha da İleriye Taşımaktır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.
Ayrıca üst yönetim tarafından hazırlanan çevre politikası; 

a) Kuruluşumuzun faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyet, ölçek ve çevre etkilerine uygunluğunu belirtmektedir,
b) Kuruluşumuzun sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesine dair taahhütlerini içermektedir,
c) Kuruluşumuzun yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet edeceğine dair bir taahhüdü içermektedir,
d) Çevre amaç ve hedeflerinin tesbiti ve gözden geçirilmesi için bir çevrçeve görevi ifa etmektedir,
e) Belgeye bağlanmış, uygulanmakta, idame ettirilmekte ve panolara asılarak tüm çalışanlara duyurulmuştur.
Internette yayınlanarak kamuoyunun incelemesine açık tutulmaktadır.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.